Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Malé Bielice, poloha Podlužie - Priemyselná hala HASELBECK

Popis Galéria      
Miesto
Malé Bielice SR
Rok spracovania
2017
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPÚTN-2017/669-2/1873/POR
Investor
HASELBECK, s. r. o., Záhradnícka 1135/1A, 958 03 Partizánske
Nálezy
fragmenty mazanice, pravekej keramiky a osteologického materiálu
Ďalšie informácie
archeologický sondážny výskum pred a počas výstavby priemyselnej haly
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.