Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Malé Teriakovce ev. a. v. kostol – rekonštrukcia podlahy

Popis Galéria      
Miesto
Malé Teriakovce
Rok spracovania
2008
MPR/NKP
NKP
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BB-08/102/199/DAM
Investor
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Malé Teriakovce, Jána Bottu 95, 980 52, Hrachovo
Nálezy
torzá staršej architektúry
Ďalšie informácie
Výskum v ev. a. v. kostole. Kostol pochádza z 15. storočia s mladšími prestavbami. Výskum doplnil predstavu o pôvodnej dispozícii stredovekého kostola, tým že bola identifikovaná pôvodná polygonálna svätyňa v úrovni základového muriva. Výskum potvrdil fakt, že najstarší horizont kostola pochádza práve z 15. storočia. Bolo vyhotovené prvé pôdorysné zameranie kostola.
 © 2023 Ithaka BB spol. s r.o.