Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Mgr. Andrea Kušnierová

odborný asistent

Vzdelanie:


Absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor archeológia.

Výskumy pre spoločnosť Ithaka BB, s. r. o. :Považské Podhradie – kaštieľ Burg
Selce – rímsko-katolícky kostol sv. Cyrila a Metoda
Badín - rímskokatolícky kostol sv. Kataríny
Halič – zámok
Hronsek – renesančný kaštieľ
Vígľaš – zámok

 

JUDr. Soňa Strýčková

konateľ spoločnosti ...viac

Mgr. Marta Kučerová

odborný garant ...viac

Mgr. Erika Hrašková

odborný garant ...viac

Mgr. Andrea Kušnierová

odborný asistent ...viac
 © 2021 Ithaka BB spol. s r.o.