Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Mgr. Marta Kučerová

odborný garant

č. osvedčenia o osobitnej odbornej
spôsobilosti 068

Vzdelanie:


Absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, študijný odbor archeológia-etnológia s hlavnou profiláciou v odbore archeológia.

Priebeh praxe:


Po ukončení štúdia v roku 1997 pôsobila v Múzeu v Kežmarku.

Samostatné výskumy:


- Spišský Štvrtok-ku Čenčiciam, osada zo strednej a mladšej doby bronzovej, záchranný výskum na trase diaľnice D-1

- Slovenská Ves-slovenské Kamence, zaniknutá stredoveká dedina zo 14.-15. stor., výskum pre vedecké a výskumné účely

- Kežmarok-Vrbov – Vrbovský lesík, hrnčiarske pece z neskorej doby rímskej

- Vrbov-rannogotický kostol sv. Sreváca, záchranný výskum pred inštaláciou podlahového kúrenia (základy najstaršej stavebnej fázy kostola, 13. stor.)

- Stráže pod Tatrami- na Malé lúky, lokalita s pozostatkami metalurgie železa z neskorej doby rímskej, záchranný výskum na trase diaľnice D-1

- Veľká Lomnica – Poľná ulica, záchranný výskum pri výstavbe rodinného domu – objekty patriace k väčšiemu polykultúrnemu sídlisku z eneolitu až neskorej doby bronzovej

- Kežmarok- Pri ošipárni, záchranný výskum na trase výstavby vodovodu, objekt z neskorej doby bronzovej

- Kežmarok-Starý Trh č. 24, záchranný výskum pred výstavbou dvorového krídla, kováčska dielňa 17.-18. stor.

- Kežmarok – Hlavné nám. 23, detto, hrnčiarska dielňa na výrobu kachlíc a škridiel, zač. 20. stor.
Kežmarok-Hlavné nám. 31, detto, pozostatky stredovekej architektúry, 14.-15. stor.

Okrem toho viacero menších záchranných výskumov v Kežmarku a okolí.

Výskumy pre firmu ITHAKA, s. r. o.:

• Vlková IBV, V/133 (2008)
• Krupina, SR (2010)
• Veľká Ida, SR (2010)
• Strečno, SR (2011)
• Špania Dolina, SR (2011)
 

JUDr. Soňa Strýčková

konateľ spoločnosti ...viac

Mgr. Marta Kučerová

odborný garant ...viac

Mgr. Erika Hrašková

odborný garant ...viac

Mgr. Andrea Kušnierová

odborný asistent ...viac
 © 2021 Ithaka BB spol. s r.o.