Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Nováky - časť Laskár, SR

Popis Galéria      
Miesto
Nováky - časť Laskár, SR
Rok spracovania
2011
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
TN-11/1304-2/6110/Nip
Investor
AGRO GTV, s. r. o., Lehotská 50, 972 71 Nováky
Nálezy
včasnostredoveké objekty, fragmenty keramiky, kostí, kovových predmetov, prepálená mazanica
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci rozširovania skleníkového hospodárstva
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.