Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Podtureň, Bytové domy

Popis Galéria      
Miesto
Podtureň
Rok spracovania
2008
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
ZA-07/1101-02/FUR
Investor
obec Podtureň
Nálezy
keramika, kovové predmety
Ďalšie informácie
Výskum priniesol nálezy z rôznych časových období -z doby bronzovej, neskorej doby rímskej, stredoveku a novoveku. Predpokladá sa, že väčšina nálezov sa sem dostala transferom, resp. pochádza z krátkodobého využitia lokality, ktorého stopy sa v dôsledku extrémnej polohy v inundácii rieky Váh nezachovali.
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.