Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Prša - časť Zadné Lúky, SR

Popis Galéria      
Miesto
Prša - časť Zadné Lúky, SR
Rok spracovania
2011
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BB-10/649-2/2038/BRE
Investor
Norco Group s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica
Nálezy
bez nálezov
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby fotovoltaickej elektrárne
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.