Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Interiér - výmena dlažby a rozšírenie podlahového kúrenia.

Popis Galéria      
Miesto
Stará Halič SR
Rok spracovania
2010
MPR/NKP
NKP
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BB-09/1796-2/7794/DAM
Investor
Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Stará Halič
Nálezy
kamenná krypta, staršie podlahy z keramických dlaždíc, hrob novorodenca, gotická menza oltára, fragmenty keramických nádob, mince, hrobový inventár
Ďalšie informácie
Záchranný archeologický výskum pred obnovou objektu
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.