Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Strečno, Priemyselný park, SR – Výstavba haly DC1b

Popis Galéria      
Miesto
Strečno Slovensko
Rok spracovania
2013
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
ZA-08/0583-12/FUR
Investor
I. K. A. development, spol. s. r. o., Moyzesova 68, 010 01 Žilina
Nálezy
ojedinelé novoveké nálezy keramiky a mazanice
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby priemyselnej haly
Strečno-východný profil – druhá časť.
Strečno-východný profil – druhá časť.
Strečno-Objekt č. 1 - po začistení
Strečno-Objekt č. 1 - po začistení
Strečno-frag. glazovanej keramiky(prírast. č. 3)
Strečno-frag. glazovanej keramiky(prírast. č. 3)
Strečno-východný profil – druhá časť.
Strečno-Objekt č. 1 - po začistení
Strečno-frag. glazovanej keramiky(prírast. č. 3)
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.