Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Tatranská Lomnica, T. Lomnica č. 48, SR – Vila Liptay

Popis Galéria      
Miesto
Tatranská Lomnica Slovensko
Rok spracovania
2013
MPR/NKP
3859/0, Pamiatková zóna Tatranská Lomnica
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
PO – 2013/670-4/1723/MX
Investor
TERA HOTEL, s.r.o., Laurinská 18, Bratislava
Nálezy
prvky eklektického historizmu a secesie
Ďalšie informácie
architektonicko-historický výskum vykonaný pred obnovou objektu
Tatranská Lomnica-vila Liptay
Tatranská Lomnica-vila Liptay
Tatranská Lomnica-vila Liptay, vstup
Tatranská Lomnica-vila Liptay, vstup
Tatranská Lomnica-vila Liptay, detail zábradlia
Tatranská Lomnica-vila Liptay, detail zábradlia
Tatranská Lomnica-vila Liptay, krb
Tatranská Lomnica-vila Liptay, krb
Tatranská Lomnica-vila Liptay, slnečné hodiny
Tatranská Lomnica-vila Liptay, slnečné hodiny
Tatranská Lomnica-vila Liptay
Tatranská Lomnica-vila Liptay, vstup
Tatranská Lomnica-vila Liptay, detail zábradlia
Tatranská Lomnica-vila Liptay, krb
Tatranská Lomnica-vila Liptay, slnečné hodiny
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.