Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Veľká Ida, Logistické centrum, SR – Vnútroareálové inžinierske siete – I. etapa

Popis Galéria      
Miesto
Veľká Ida Slovensko
Rok spracovania
2013 - 2014
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
KE-10/1354-05/6094/HT
Investor
KKP Invest, s. r. o., Tehelná 4, 960 01 Zvolen
Nálezy
ojedinelé novoveké nálezy keramiky
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci inžinierskych sietí
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.