Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Veľká Lomnica, IBV pri golfovom ihrisku

Popis Galéria      
Miesto
Tatranská Lomnica
Rok spracovania
2008
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
PO-05/1250-02/3829/Lk
Investor
GOLF INTERNATIONAL s.r.o., Tatranská 754, Tatranská Lomnica
Nálezy
uhlíky
Ďalšie informácie
Sledovanie trasy budúcej cestnej komunikácie a výkopov pre inžinierske siete. Počas výskumu boli odkryté pozostatky novodobej poľnohospodárskej činnosti v podobe pozostatkov meliorácií zo 60. -80. tych rokov 20. storočia. Okrem toho archeobotanické nálezy v podobe uhlíkov z niekoľkých jám, ktoré boli bez ďalších sprievodných nálezov.
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.