Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Budovanie infraštruktúry.

Popis Galéria      
Miesto
Vígľaš SR
Rok spracovania
2010
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BB – 08/995-2/3238/PLA
Investor
ZÁMOK VÍGĽAŠ, s. r. o., Kremnická 24, 851 01 Bratislava
Nálezy
bez nálezov
Ďalšie informácie
Záchranný archeologický výskum pred výstavbou
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.