Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Vígľaš, Zámok

Popis Galéria      
Miesto
Víglaš
Rok spracovania
2008
MPR/NKP
NKP
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BB-08/995-2/3238/Pla
Investor
Zámok Vígľaš s.r.o., Kremnická 24, Bratislava
Nálezy
keramika, kovy, sklo
Ďalšie informácie
Zisťovacie sondy na obidvoch nádvoriach za účelom preukázania prítomnosti torz architektúry spred Anjouovskej stavebnej činnosti. Výskum priniesol poznatky o barokovej kanalizácii a úprave plôch nádvorí. Nálezový materiál pochádza z obdobia baroka až súčasnosti.
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.