Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Fotovoltaická elektráreň v obci Vinica.

Popis Galéria      
Miesto
Vinica - Ohrady SK
Rok spracovania
2010
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
BB-10/53-4/376/BRE
Investor
AQUIRA s. r. o., Ferienčíkova 7, 811 08 Bratislava
Nálezy
dva kusy novovekej keramiky, čiastočne zahĺbený lineárny objekt
Ďalšie informácie
Záchranný archeologický výskum pred výstavbou
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.