Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Vlková IBV, V/133

Popis Galéria      
Miesto
Vlková
Rok spracovania
2008
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
PO-06/282-02/641/Lk
Investor
BEL HOUSE, Petrovanská 36, Prešov
Nálezy
keramika, kovové predmety
Ďalšie informácie
Na viacerých miestach skúmanej lokality sa našli pozostatky poľnohospodárskej činnosti v podobe novovekých črepov a fragmentov železných predmetov - podkova, klince, závlačka z voza a pod. V spodnej časti územia sa odkryli pozostatky zahĺbeného objektu s kolovou konštrukciou z obdobia neskorej doby rímskej až začiatku sťahovania národov, výplň ktorého obsahovala keramiku z uvedeného objektu.
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.