Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Vráble, Školská ul. – areál HUHN PressTech, SR

Popis Galéria      
Rok spracovania
2012
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
NR – 12/601 – 2/2585/Bis/Pvl
Investor
HUHN PressTech, spol. s. r. o., Školská 1604, 952 01 Vráble
Nálezy
bez nálezov
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci dostavby areálu
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.