Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Vráble, Žitavská ul., SR – Obytný súbor Žitava II.

Popis Galéria      
Miesto
Žitavská ul.
Vráble Slovensko
Rok spracovania
2013
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPUNR-2013/168-3/930-Bis
Investor
Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 16 Vráble
Nálezy
nálezy fragmentov hrubozrnnej a hrubostennej pravekej keramiky a tenkostennej novovekej keramiky
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby bytových domov
Vráble – objekt 1/13 po začistení plochy.
Vráble – objekt 1/13 po začistení plochy.
Vráble – fragmenty pravekej hrubostennej keramiky (prírast. č. 7a).
Vráble – fragmenty pravekej hrubostennej keramiky (prírast. č. 7a).
Vráble – objekt 1/13 po začistení plochy.
Vráble – fragmenty pravekej hrubostennej keramiky (prírast. č. 7a).
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.