Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

• Babiná, Dolná ul., SR – budova MŠ ...viac

• Badín, rímskokatolícky kostol sv. Kataríny ...viac

• Banská Bystrica, Na Troskách 12 ...viac

• Banská Bystrica, Skuteckého č.3 ...viac

• Banská Bystrica, EUROPA SC ...viac

• Banská Bystrica, Horná Strieborná 1, OTP Banka ...viac

• Banská Bystrica, Parkoviská ESC ...viac

• Banská Bystrica, Radvanský kaštieľ ...viac

• Banská Bystrica, Dostavba a prestavba Štátnej opery. ...viac

• Banská Bystrica, Radvanský kaštieľ – II. etapa ...viac

• Banská Bystrica, Novostavba polyfunkčného domu SO-01 – II. etapa, archeologický dohľad. ...viac

• Banská Bystrica, Lazovná ul. č. 20, SR ...viac

• Banská Bystrica - časť Radvaň, SR ...viac

• Banská Bystrica - časť Radvaň, SR "A" ...viac

• Banská Bystrica, Radvaň – OC DECATHLON, SR ...viac

• Banská Bystrica, Kapitulská ul., SR - Líniová stavba ...viac

• Banská Bystrica, Katovná ul., SR – Bašta mestského opevnenia s prístavbou ...viac

• Banská Bystrica, ul. J. Cikkera č. 5, Kino Urpín ...viac

• Banská Bystrica – Pod Urpínom č. 13, SR – meštiansky dom ...viac

• Banská Bystrica – Asanácia nehnuteľnosti - nebytovej budovy, SR ...viac

• Banská Bystrica – Asanácia nehnuteľnosti – parcelačný múr, SR ...viac

• Banská Bystrica, Pod Urpínom 13 – Meštiansky dom – I. etapa, SR ...viac

• Banská Štiavnica – Kamerhofská ul. č. 17, SR ...viac

• Banská Štiavnica, Kammerhofská 17, Meštiansky radový dom – I. etapa, SR ...viac

• Banská Štiavnica – Administratívna budova, tzv. sudáreň Dužina, SR ...viac

• Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka, Bardejovské kúpele spoločná APKO ...viac

• Bartošova Lehôtka, časť Záhradky - Stráňa, SR ...viac

• Bratislava - Dúbravka, Brižitská ul. , SR ...viac

• Bratislava – Zámočnícka č. 3, Vyhodnotenie statických sond. ...viac

• Bratislava – Záhorská Bystrica, časť Boháčky, SR ...viac

• Bratislava – Štúrova ul. č. 14, SR ...viac

• Bratislava – Kozia ul. č. 7, SR ...viac

• Bratislava – Staré mesto, Paulínyho ul. č. 7, SR ...viac

• Bratislava – Devín, Lomnická ul. – II. etapa, SR ...viac

• Bratislava – časť Rusovce, Kovácsova ul. - Rodinný dom /2 B.J./ ...viac

• Bratislava – Uhorská cvernová továreň – suterénne priestory SR ...viac

• Bratislava, Devín, Hutnícka 34 ...viac

• Bratislava, Dúbravská cesta č. 9, SR – Pavilón lekárskych vied ...viac

• Bratislava, Dúbravka – ul. M. Sch. Trnavského, Bytový dom „Pri Rosničke“ ...viac

• Bratislava, Karlova Ves – Staré Grunty, Obytný súbor Slnečnice ...viac

• Bratislava, Kuzmányho ul. č. 10 – Vila a záhrada ...viac

• Bratislava, Lodná 2, ...viac

• Bratislava, Medená ul. č. 3 - Reduta, SR ...viac

• Bratislava, Panská 18 ...viac

• Bratislava, Páričkova 18 – Uhorská cvernová továreň, objekt Pradiarne ...viac

• Bratislava, Rusovce, Pieskový hon, 29 obytných domov ...viac

• Bratislava, Rusovce, Relax centrum ...viac

• Bratislava, Rusovce, Pieskový hon, Malopodlažná zástavba bytového územia ...viac

• Bratislava, Rusovce, Pieskový hon 2, Inž. siete a komunikácie k objektom OV a RD ...viac

• Bratislava, Staré mesto, Dessewffyho palác, Nám. Ľ. Štúra 2 ...viac

• Bratislava, Staré Mesto, Polyfunkčný objekt, Lazaretská ...viac

• Bratislava, Slavín, Novosvetská ul. Individuálna bytová výstavba ...viac

• Bratislava, Staromestská ul. , SR ...viac

• Bratislava, Staré mesto – Žilinská ul. č. 2, Nadstavba a prístavba apartmánového domu ...viac

• Bratislava, Staré mesto - Stein, SR – Bývalý pivovar ...viac

• Bratislava, Staré mesto, New Stein - IS, SR – Bývalý pivovar ...viac

• Bratislava, Staré mesto, Zochova ul. č. 4, SR ...viac

• Bratislava, Staré Mesto, Konventná č. 6 – Polyfunkčný objekt, SR ...viac

• Bratislava, rekonštrukcia objektu Albrecht, Mudroňova 83 ...viac

• Bratislava-Trnávka, ul. Na križovatkách, SR – Bytový dom ...viac

• Brezno – Obchodný dom COOP Jednota, SR ...viac

• Brezno, SR ...viac

• Budča - Optické prepojenie BTS, Stožiar Towercom, SR Rok spracovania 2020 ...viac

• Budča – Záhumnie, SR ...viac

• Budča, poloha Klinovisko, SR – Prepojenia IS PBS s koncovým skladom využitého substrátu ...viac

• Bzenica, Obaľovňa bitúmenových zmesí Slovasfalt ...viac

• Detva, Lúčna štvrť, SR – Rodinný dom Premier ...viac

• Devínska Nová Ves, Lamač - Bory Home II., SR ...viac

• Devínska Nová Ves – Obytný súbor, SR ...viac

• Diviaky nad Nitricou – Kostol Všetkých svätých, priestor krypty, SR ...viac

• Divín - kaštieľ, Lúčna ul., SR – Obnova a rekonštrukcia kaštieľa ...viac

• Dolná Strehová – Nad Voľou, SR ...viac

• Dolné Obdokovce, Obaľovna bitúmenových zmesí ...viac

• Dolné Vestenice, Zahustenie DTS – IBV. ...viac

• Dravce – Pod Skalicou, SK ...viac

• Dunajská Streda, Obytný park kráľa Žigmunda, 4 x 24 bytových jednotiek ...viac

• Fiľakovo - hrad, Kazemata č. 4 . V. etapa. ...viac

• Fiľakovo – Podhradská ul., SR ...viac

• Fiľakovo, Hrad, Kazemata č. 4 ...viac

• Gbeľany - časť Hrby, SR ...viac

• Halič – zámok, Statické zabezpečenie havarijného stavu bastiónov. ...viac

• Halič – zámok – III. etapa, SR ...viac

• Halič, Kaštieľ v Haliči ...viac

• Holíč, Štúrova ul., SR ...viac

• Horná Mičiná – Môlča „F2BTS_17F_BB_HAJ_Banská Bystrica_Háj - Môlča, stožiar ST, optické prepojenie BTS“, SR ...viac

• Hriňová, Optická sieť DT-net. ...viac

• Hronsek – renesančný kaštieľ, SR ...viac

• Hronsek, renesančný kaštieľ ...viac

• Hubice - Nová obytná zóna – vodovod, kanalizácia a čerpacia stanica a Nová obytná zóna – komunikácie, SR ...viac

• Iliašovce – Pod prostredným vrchom, SR ...viac

• Iliašovce – Za Hostincom, SK ...viac

• Ivanka pri Dunaji, „Skladové centrum Ivanka – príprava územia“, 1. etapa ...viac

• Jablonica, ul. Červenej armády č. 237 - 238, SR – Kaštieľ, architektonicko-historický výskum ...viac

• Kalná nad Hronom, SR - Multifunkčné ihrisko ...viac

• Kalná nad Hronom, časť Kálnica, SR – Výstavba bytových domov ...viac

• Kalná nad Hronom – časť Kalnica, poloha Červivé - Pestovateľská pálenica ...viac

• Kežmarok, Hlavné námestie Meštiansky dom č.14 ...viac

• Kežmarok, Hlavné námestie č.12 ...viac

• Kežmarok, Hlavné námestie, Meštiansky dom č. 56 ...viac

• Kežmarok, Mestský úrad kaplnka ...viac

• Kežmarok, Starý Trh 40 ...viac

• Kozí Vrbovok - Hrušťovie, SR ...viac

• Krnča, parc. č. 935/8, SR – dobývací priestor ...viac

• Krupina, SR ...viac

• Kráľová pri Senci - Odvodnenie ríms. – kat. kostola sv. Jána Krstiteľa ...viac

• Levice, Štúrova ul. – Polyfunkčný objekt ...viac

• Malé Bielice, poloha Podlužie - Priemyselná hala HASELBECK ...viac

• Malé Teriakovce ev. a. v. kostol – rekonštrukcia podlahy ...viac

• Nová Polianka – sanatórium, súp. č. 12, SR ...viac

• Nováky - časť Laskár, SR ...viac

• Nováky, Koš, Opatovce nad Nitrou, Otvárka 11. ťažobného úseku ...viac

• Nováky ...viac

• Nové Zámky, Obytná zóna „Západ Slnka“ – I.etapa ...viac

• Nové Zámky, poloha Dolný Piritov – Radová výstavba RD - Obytná zóna Západ slnka II. – 1. etapa ...viac

• Plavecký Štvrtok – „Komunikácie, chodníky a inžinierske siete“, SR ...viac

• Podtureň, Bytové domy ...viac

• Považské Podhradie, renesančný kaštieľ, „Burg“ ...viac

• Prša - časť Zadné Lúky, SR ...viac

• Rimavská Baňa - ev. a. v. kostol, SR ...viac

• Selce, rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda ...viac

• Stará Halič – rim.-kat. kostol sv. Juraja, SR ...viac

• Strečno, Nad Pálienkom – priemyselná zóna, SR ...viac

• Strečno, Priemyselný park, SR – Výstavba haly DC1b ...viac

• Strečno, SR ...viac

• Strečno, Skladová hala s administratívou ...viac

• Strečno, skladová hala s administratívou, komunikácia a technická infraštruktúra ...viac

• Stupava, Marcheggská ul. – Skladová hala ...viac

• Tatranská Lomnica, T. Lomnica č. 48, SR – Vila Liptay ...viac

• Topoľčianky – Kaštieľ s areálom, prestavba na enviroučebňu, SR ...viac

• Tornaľa - Ózd, Rekonštrukcia VTL plynovodu, SR ...viac

• Veľká Ida, Logistické centrum, SR – Vnútroareálové inžinierske siete – I. etapa ...viac

• Veľká Ida, SR ...viac

• Veľká Lomnica, IBV pri golfovom ihrisku ...viac

• Veľká Lomnica, IBV pri golfovom ihrisku ...viac

• Veľká Lomnica, IBV ...viac

• Vinica - Ohrady, SR ...viac

• Vlková IBV, V/133 ...viac

• Vlková, Vlková IBV ...viac

• Vráble, Školská ul. – areál HUHN PressTech, SR ...viac

• Vráble, Žitavská ul., SR – Obytný súbor Žitava II. ...viac

• Vígľaš – Pod zámkom, SR ...viac

• Vígľaš, Vígľaš č. 602, SR – Zámok ...viac

• Vígľaš, Zámok ...viac

• Zvolen - Europa ...viac

• Zvolen – Divadelná ul., SR ...viac

• Zvolen – Námestie SNP č. 24/37 ...viac

• Zvolen – Zvolenský hrad, nádvorie hradné II, kanalizačná ryha medzi Š 2 a Š 3 ...viac

• Zvolen, Námestie SNP č. 24/37, SR – Meštiansky dom ...viac

• Zvolen, Tepličky, EUROPA LOGISTIC CENTER ...viac

• x-------------vysvetlivky skratiek------------x ...viac

• Špania Dolina, SR ...viac

• Štrbské Pleso, SR – Vila Limba ...viac

• Ľuboreč, ev. a. v. kostol – Statické zabezpečenie lode kostola ...viac © 2023 Ithaka BB spol. s r.o.