Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Preložka TS Zvolen T 543 Medika.

Popis Galéria      
Miesto
Divadelná
Zvolen SR
Rok spracovania
2010
MPR/NKP
PZ
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
BB-09/171-5/3230/FRA
Investor
EEM, a.s., Žilina
Nálezy
fragmenty novovekej úžitkovej keramiky a kachlíc, fragment narušeného kamenného muriva
Ďalšie informácie
Záchranný archeologický výskum pred výstavbou.
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.