Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Zvolen – Zvolenský hrad, nádvorie hradné II, kanalizačná ryha medzi Š 2 a Š 3

Popis Galéria      
Miesto
Zvolen SR
Rok spracovania
2015
MPR/NKP
NKP
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Č. rozhodnutia
KPÚ BB - 2015/13983 - 2/43748/HOJ, MIŇ
Investor
Slovenská národná galéria, Riečna č. 1, 815 13 Bratislava
Nálezy
fragmenty pravekej keramiky, starších zaniknutých murív, fragmenty ľudských kostrových pozostatkov
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci opravy kanalizácie a výmeny šácht na II. hradnom nádvorí
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.