Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Zvolen - Europa

Popis Galéria      
Miesto
Zvolen
Rok spracovania
2008
MPR/NKP
PZ
Vedúci výskumu
Mgr. Erika Hrašková
Investor
VAV Invest s.r.o., Malachitová 13, Banská Bystrica
Nálezy
keramika, kovy, sklo, porcelán, stavebná keramika
Ďalšie informácie
Zistené pozostaky architektúry meštianskych domov pri finkovej kúrii, datované do obdobia 16./17. storočia. Odkrytá intaktná kultúrna vrstva a pochôdzna úroveň súvisiaca s obdobím výstavby mestského opevnenia (16. – 17. storočie) ako aj zistený rozsah zachovanej časti základového muriva asanovanej časti hradobného múru. Identifikované torzá vrstiev súvisiace s novovekou zástavbou severného predmestia.
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.