Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Banská Bystrica - časť Radvaň, SR

Popis Galéria      
Miesto
Banská Bystrica - časť Radvaň SR
Rok spracovania
2011
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
BB-10/813-2/2683/RUS
Investor
Real Building Group s. r. o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava
Nálezy
bez nálezov
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby obchodného centra Retail B
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.