Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Dolné Obdokovce, Obaľovna bitúmenových zmesí

Popis Galéria      
Miesto
Dolné Obdokovce
Rok spracovania
2008
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
NR-08/472-4/2812/Bis
Investor
Slovasfalt spol. s.r.o., Mlynské nivy 61/a 82518 Bratislava
Nálezy
keramiky, kamenné úštepy
Ďalšie informácie
Výskum na ploche nepreukázal žiadne osídlenie, neboli objavené žiadne archeologické nálezové situácie.
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.