Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Diaľnica D1, úsek Jánovce – Jablonov

Popis Galéria      
Miesto
Dravce – Pod Skalicou SR
Rok spracovania
2010
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
PÚ – 04/ 20-10 /1117/ Gla
Investor
Bouygues Travaux Publics SA, Novoveská cesta 37, 054 01 Levoča
Nálezy
keramika ( hlavne pohrebná, so spálenými ľudskými pozostatkami ), zvieracie kosti, bronzové šperky, minca, guľa do palnej zbrane
Ďalšie informácie
Pri záchrannom výskume bola zachytená stredoveká cesta a popolnicové pohrebisko pilinskej kultúry.
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.