Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Diaľnica D1, úsek Jánovce – Jablonov

Popis Galéria      
Miesto
Iliašovce – Za Hostincom SR
Rok spracovania
2010
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
PÚ – 04/ 20-10 /1117/ Gla
Investor
Bouygues Travaux Publics SA, Novoveská cesta 37, 054 01 Levoča
Nálezy
keramika, kosti zvieracie, hlinené závažia
Ďalšie informácie
Pri záchrannom výskume bolo zachytené sídliskové osídlenie doby bronzovej , halštatskej a rímskej. Nachádzali sa tam prevažne sídliskové objekty výrobného charakteru, taktiež zásobnicové a odpadové jamy a polozemnice
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.