Ithaka - Archeologické výskumy, odborné poradenstvo, manažment v oblasti vykonávania archeologických výskumov, obnovy pamiatok a pamätihodností, odborná príprava a realizácia architektonicko – historických výskumov

Strečno, Nad Pálienkom – priemyselná zóna, SR

Popis Galéria      
Rok spracovania
2012
Vedúci výskumu
Mgr. Marta Kučerová
Č. rozhodnutia
ZA-08/0583-12/FUR
Investor
Slovak Parcel Service s.r.o., Authorised Service Contractor for UPS, Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Nálezy
fragmenty novovekej úžitkovej keramiky a kachlíc, zlomky pravekých atypických črepov
Ďalšie informácie
záchranný archeologický výskum v rámci výstavby priemyselného parku – IV. etapa
 © 2019 Ithaka BB spol. s r.o.